top of page

Gra, 2018

Cykl Gra to opowieść o granicy pomiędzy autentycznością a kreacją. O sposobach funkcjonowania na ich styku. O dystansie i wycofaniu. O manierach, pozach i maskach. O wszelkich metodach szyfrowania własnej sfery emocjonalnej.

wersja nr 1
nagrodzona na Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie 2018

Prace wykonane zostały w technice akwatinty, jednak ich pierwszej fazy tworzenia doszukać się można w grafice cyfrowej. To ona stanowi punkt wyjścia do większości moich prac. Jest dla mnie rodzajem szkicu, szybką notatką emocji. To na jej podstawie powstają późniejsze prace, których wizualna sfera często odbiega od pierwotnego zapisu. Podczas pracy nad grafiką najistotniejsze jest dla mnie uchwycenie emocjonalnej części poruszanego tematu. Formy abstrakcyjne, mające swój rodowód w rzeczywistości, to dla mnie najczęstszy sposób budowania narracji.

wersja nr 2

bottom of page