top of page

Półmrok, 2014

Dyplom magisterski
zrealizowany w Pracowni Miedziorytu,
pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomalskiego

Prace są próbą odtworzenia konkretnych emocji nie poprzez formę, kształt czy symbol, lecz wyłaniający się z wewnątrz i oddziałujący na całość klimat. Są zapisem odczuć wytwarzanych na granicy jawy i snu. Istotne części pozostały w nich ukryte, lecz nierozpoznawalność nie oznacza nieobecności.

reprodukcje

bottom of page